EN
KUŞADASI
BELEDİYESİ
GİT
TR EN
Etik Komisyonu

Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu  ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışla;

*Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak,ihtiyaçlarını en etkin,hızlı ve verimli biçimde karşılamak,hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini artırmak için çalışmayı,

 

*Görevimi insan haklarına saygı,saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi,

 

*Dil,din,felsefi inanç,siyasi düşünce,ırk,yaş,bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan,fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı,

 

*Görevimi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan,maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan,herhangi bir özel menfaat beklentisi içinde olmadan yerine getirmeyi,

 

*Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamayı ve kullandırmamayı,bu mal ve kaynakları israf etmemeyi,

 

*Kişilerin dilekçe,bilgi edinme,şikayet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı,hizmetten yararlananlara, çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhataplarıma karşı ilgili, nazik,ölçülü ve salgılı hareket etmeyi,

 

*Kamu görevlileri Etik Kurulunca hazırlanan yönetmeliklerle belirlenen etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim.

Komisyon Üyeleri

 

...

Yusuf ATAK,  Mali Hizmetler Müdürü ve Kuşadası Belediyesi Etik Komisyonu Üyesi:

01.01.1963 yılında Çorum ili, Ortaköy ilçesinde doğdum. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunuyum. 01.05.1986 yılında Turban Marina’da memuriyete başladım. Şubat 1998 yılına kadar Muhasebe Şefi olarak görev yaptım. Şubat 1998 yılından Aydın Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yatay geçiş yaptım. Eylül 2002 yılına     kadar Kuşadası Öğretmen evinde Muhasebe Şefi olarak görev yaptım. Eylül 2002 yılında Kuşadası Belediyesi’ne yine aynı kadro ile geçiş yaptım.08.03.2005 yılında Hesap İşleri Müdür Vekili olarak görev yaptım, 06.04.2010 tarihinden itibaren asaleten Mali Hizmetler Müdürü olarak görev yapmaktayım.

Cep Tel:0.533 583 90 56   İş:0.256 614 10 03

 

 

...

Aysin ARCAN, Hukuk İşleri Müdürü ve Kuşadası Belediyesi Etik Komisyonu Üyesi:

01.01.1968 yılında İzmir ili, Selçuk ilçesinde doğdu. İlk ve orta eğitimini Selçuk’ta tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1988 yılında mezun olup, bir yıllık Avukatlık stajını İzmir Barosuna bağlı olarak gerçekleştirdi.15.02.1991 tarihinde Kuşadası Belediyesi’nde Avukat kadrosunda göreve başladı. 06.04.2010 tarihinden itibaren de Hukuk İşleri Müdürlüğü görevini sürdürmektedir.

İş Tel:0.256 612 29 00   Cep Tel:0.533 277 55 52

ÖMER GÜNEL
KUŞADASI BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANA MESAJ
0552 460 40 40
Whatsapp Destek