İtfaiye Müdürlüğü


İSMAİL ÇİMİLİ
İtfaiye Müdür Vekili
Telefon:
110
Santral Telefonu:
0256 614 24 65
Faks:
0256 614 15 80
Adres:
Süleyman Demirel Bulvarı İtfaiye Müdürlüğü
E-posta:
itfaiye@kusadasi.bel.tr

 

 

AYDIN İLİ

KUŞADASI BELEDİYE

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

İtfaiye Müdürlüğümüzde çalışan 1 adet müdür, 5 adet memur, 22 adet işçi(11 şoför,11 itfaiye eri) personel ile 3 vardiya halinde 24 saat esasına göre nöbetleşe olarak çalışmaktadır.

Müdürlüğümüzde 1 adet pikap,6 adet İtfaiye aracı(2 tanesi 18 metrelik merdivenli araç,1 tanesi 26 metrelik merdivenli araç,1 tanesi tam teşebbüslü-kesme,açma aletleriyle beraber-kurtarma aracı)2 adet motopomp,1 adet dalgıç ve 1 adet jeneratör ile hizmet vermektedir.

 

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Esas Görevler

1.Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek,

2. Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve bezeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek. Arazide ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak.

3. Su baskınlarına müdahale etmek ( İlçemizde KASKİ ile birlikte yapılmaktadır.)

4. Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak.

5. 10.08.2009 tarihli ve 2009/15316 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan,Türkiye Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile verilen görevleri yapmak.

6. 18 TEMMUZ 1964 tarih ve 11757 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6/3150 Karar sayılı “Sivil Savunma ile ilgili Teşkil ve Tedbirler Tüzüğü” gereğince kurulan İtfaiye Servisi mükelleflerini eğitmek, nükleer, biyolojik, kimyasal (NBC) maddeleri ile kirlenmelerde arıtma işlemlerine yardımcı olmak.

7. Halkı, kurum ve kuruluşları İtfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak.

8. Kamu ve özel kurumlara ait İtfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmelerine yardım etmek; bunların bina, araç-gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere yangın yeterlilik belgesi vermek ve gerektiğinde bu birimlerle işbirliği yapmak.

9. Belediye Başkanlığından alacağı emirle, Belediye sınırları dışındaki olaylara müdahale etmek.

10. Belediye sınırları içinde bacaları Belediye Encümeninin tespit edilecek ücret karşılığında temizlemek veya temizlettirmek ve yangına karşı önlemler yönünden denetlemek.

11. Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak.

12. İmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini tespit etmek.

13. İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden denetlemek, bu konularda mevzuatın öngördüğü izin ve ruhsatları vermek.

Diğer görevler

Belediye İtfaiye Teşkilatı yukarıda belirtilen esas hizmetlerini aksatmamak şartı ile aşağıdaki görevleri de yaparlar.

1. Susuz semtlere istenildiğinde su dağıtmak,

2. Belediye sınırları içinde cadde,sokak,meydan ve yeşil alanları sulamak, (İlçemizde yeşil  alanların sulaması Park Bahçe İşleri tarafından yapılmaktadır.)

3.Meclisçe belirlenecek ücret karşılığında foseptikleri ve su baskınları dışındaki suları boşaltmak. (İlçemizde KASKİ tarafından yapılmaktadır.)

Yönetmelikte belirtilen bu görevlerin yanında yerelde Kuşadası Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü olarak;

1.Trafik kazalarında sıkışan insanları kurtarmak, kaza mahallini yıkamak,

2. Asansörde mahsur kalan vatandaşları kurtarmak,

3. Çeşitli nedenle zor durumda kaldığı bildirilen hayvanları kurtarmak

4. Pankart, bayrak asma ve etkinlik alanlarını süsleme

5. Park Bahçe İşleri ile birlikte yüksek ağaçların budanmasını sağlamak,

6. Belediye Elektrik İşleri ve TEDAŞ’a merdivenli araçla yardım yapmak…vs.

Görevleri de yapmakta ve sorumluluk almaktadır.