EN
T.C. KUŞADASI
BELEDİYESİ
GİT
TR EN
Destek Hizmetleri Müdürlüğü

SERKAN ÖZEN

SERKAN ÖZEN

Destek Hizmetleri Müdürlüğü
E-Mail : serkan.ozen@kusadasi.bel.tr
Tel/Phone : (0256) 460 40 00 - 1010
Öz Geçmiş

 

AYDIN İLİ

KUŞADASI BELEDİYESİ

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE SORUMLULUKLARI


a) Belediyemizin ortak ihtiyacı olan araç, gereç ve malzemeler ile bazı hizmet alımlarının satın alma işlemlerini yürütmek, 
b) Belediyemize ait bina ve tesislerin temizlik, aydınlatma, ısıtma ile güvenlik hizmetlerini yapmak veya yaptırmak, 
c) Belediyemiz sorumluluk alanında bulunan alanların elektrik işlerini yapmak veya yaptırtmak
d) Belediye içi ve dışı iletişimde kullanılan telefon ve telsiz sistemlerinin kurulması bakımını yapmak, 
e) Belediye çalışanlarının görev esnasında kullandıkları araçları kiralamak ve araçların zamanında geliş gidişlerinin takibini yapmak, 
f) Belediyemiz araç envanterinde bulunan araçların bakımının yaparak çalışır halde tutulmasını sağlamak,
g) Belediyemiz birimlerinde kullanılacak mazot, benzin, fuel-oil ihtiyaçlarının karşılanması ve ödemelerini yapmak. 

ÖMER GÜNEL
KUŞADASI BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANA MESAJ
0552 460 40 40
Whatsapp Destek