Kapat
Menü

iNŞAAT FAALİYETLERİNDE YENİ DÜZEN

T.C. KUŞADASI BELEDİYESİ

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

YAPI RUHSATINA EK: ŞANTİYELERDE ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER İLE İLGİLİ TALİMAT

  1. İlçemiz sınırları içerisinde 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre yapılan tüm inşaatlarda ,görülebilecek şekilde konulmuş ve; 
  • Mal sahibi, 
  • Müteahhit, 
  • Ada ve Parsel,
  • Proje müellifleri, 
  • Fenni mesulü,
  • Şantiye şefi 
  • Yapı ruhsatı bilgilerini ve
  • 4857 sayılı İş Kanunu ve İlgili Yönetmelik Hükümlerinin uygulandığı bilgilerini de içeren en fazla 6 m² ebadında ve en az bir adet tabela bulundurulacaktır. 
  1. 18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Hafriyat toprağı, İnşaat ve Yıkıntı atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesi gereği; inşaatın yapımı esnasında, yol ve kaldırımlar kesinlikle kapatılmayacak, yaya ve araçların geçebilmesi için gerekli önlemler alınacaktır. Ayrıca; yol ve kaldırımlara sehven de olsa bir zarar verilmesi durumunda, ikaza gerek duyulmadan sorumlusu tarafından eski haline getirilecektir. 

3. Hafriyat toprağı, İnşaat ve Yıkıntı atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’ nin 25. Maddesi gereğince önlemler alınacaktır.

4. Hafriyat toprağı, İnşaat ve Yıkıntı atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’ nin 21 inci maddesi gereği; inşaat faaliyetinin yapılacağı binaların dış cephelerine, çalışma anında çevresinde güvensiz bir alan oluşturmaması maksadıyla, yırtılmaz ve tutucu özelliğe sahip file ve benzeri malzemeler kullanılarak koruma altına alınacaktır.

5. Hafriyat toprağı, İnşaat ve Yıkıntı atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’ nin 46 ncı maddesi gereği; yukarıda belirtilen hükümlere uyulmadığı takdirde, 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 15 ve 16 ncı maddelerinde belirtilen merciler tarafından gerekli işlemler yapılacak ve Kanunun 20, 21, 23, 24 ve 26 ncı maddelerinde, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 34, 40 ve 42.maddelerinde ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 41.maddesinde belirtilen cezalar uygulanacak, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili kanun hükümleri kapsamında gerekli işlemler yapılacaktır.

Kuşadası belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce 5 maddeden meydana gelen iş bu talimatı okudum, anladım ve gereğini eksiksiz olarak inşaatın aşamasına göre (on beş) 15 gün içerisinde yerine getireceğimi taahhüt ederim.

Adı ve Soyadı : ………………………………………………

Firma/Kurum : ………………………………………………

Tarih/İmza : ………………………………………………

Ada/Parsel :………………………………………………

28/01/2021